Jednogłośnie z uzgodnieniami rozporządzenia budowlanego zapoczątkowanie montażu inicjuje się z sekundą deklaracji czynności inicjujących na terenie konstrukcji, do których zaliczamy przede wszystkim wytyczenie geologiczne obiektów nz powierzchni, zrealizowanie pomiaru ziemi, sporządzenie łączników do energetyki na wymagania montażu, zagospodarowanie ziemi pod budowy wraz z konstrukcją budynków chwilowych. Prace powyższe mogą być wykonywane jedynie na terenie uprawnionym pozwoleniem na montaż. Już na owym poziomie naszymi kluczowymi asystentami powinni bywać eksperci budowy, posiadający na naszą odpowiedzialność kontrolę nad działaniem budowy. Okoliczności zezwoleń oraz formalności najlepiej nabyć często określanym stałym sezonie budowlanym, a więc porą zimową.

Należy wiedzieć, iż nawet przy najdoskonalszym precyzowaniu tychże okoliczności włącznie z przystępowaniem do budynku konstrukcji domów co kilka dni, oraz przekazanie szybko żądanych papierów mija niekiedy nawet kilka miesięcy. Należy ukazać przy tym odpowiednią cierpliwość.

Nie warto wstępować w konflikt z urzędnikami. Posiadają oni przepisy, a ucieczka czasu nie posiada dla nich jakiegokolwiek znaczenia, a opłaty, długi moment inwestycji, obciąża mieszkańca domostwa.