Wielu spośród nas proces kształcenia posiada już za sobą, a naście osób wciąż jeszcze wprawiają się. Jak powszechnie wiadomo persona wdraża się przez całe swoje życie. Informatyka jest dość wczesnym przedmiotem, jaki został dołączony do szkieletu podstawy programowej w podstawówce. W powiązaniu z tym, nie każdy jeszcze ma optymalne przygotowanie zawodowe aby ów wątek nadzorować a także zainteresować jakże niedorosłych jak również zafascynowanych pierwszoklasistów do jego testowania. Zawartość programowa stosowna do lekcji informatyki, klarownie przemawia, że pretent winien radzić sobie z użytkowaniem akcesorii oraz oprogramowania, właściwie przysposobionym do ucznia sposobności. Informatyka ma wspomóc ucznia w wykonywaniu za pomocą PC-ta realistycznych dyspozycji związanych z nauczaniem w szkółce.

Punkt kluczowy, otóż użytkowanie komputera na praktykach z informatyki powinno otwierać zaciekawienie pretenta oraz wspomóc w podwajaniu nauki.

Jak łatwo prawdopodobnie można spostrzec proces nauczania w podstawówce jest połączony, w związku z tym pierwszoklasista łączy swoją praktykę informatyczną wraz z różnorodnymi wątkami w podstawówce. Celem nauczycieli informatyki jest nie wyłącznie nadzorowanie sprzętu podczas zajęć co zaopatrzenie pierwszoklasisty w umiejętności informatyczne.